Welkom bij Lagotto.nl

 Heupdysplasie

Gepubliceerd met toestemming van de heer Dijkshoorn van de diergeneeskundige praktijk.  


Goede heupen met: 

 • goede aansluiting
 • diepe kommen
 • geen botnieuwvorming  
Wat is heupdysplasie (HD)?

 Bij HD (heupdysplasie) is de aansluiting tussen heupkop en heupkom te los. Hierdoor ontstaat schade aan het gewrichtskraakbeen. Dit veroorzaakt pijn en gewrichtsontsteking.De jonge hond loopt daardoor pijnlijk, heupwiegend of liefst helemaal niet. De hond ligt veel te spelen, gaat snel zitten en er is mogelijk een klikkend geluid van de heupen hoorbaar.Bij de volwassen hond ontstaat blijvende gewrichtsvervorming en artrose. De volwassen hond vertoont bij HD pijn bij opstaan, vooral als de rustperiode volgt op een grote inspanning (zoals bij spelen met andere honden, lange wandeling etc.) Door de artrose zal de hond bepaalde bewegingen niet meer kunnen en/of willen uitvoeren (zoals spelen, springen, draven etc.)   


Slechte heupen met:  

 • slechte aansluiting
 • ondiepe kommen•
 • botsclerosering     


Hoe is HD te voorkomen?

 • Bij bepaalde rassen komt HD voor, bij andere rassen helemaal niet (bijv. Ierse Wolfshond, Malamut, Airdale Terrier). Een belangrijke oorzaak van HD wordt doorgegeven in het erfelijk materiaal (de genen). U kunt dus het best een hond aanschaffen waarvan de ouderdieren en (half-) zusters en (half-) broers geen HD hebben (zie de officiële HD-uitslagen).

 • Overmatige belasting van de heupgewrichten indien deze afwijkend zijn, verslechterd de ontwikkeling van de heupen. Overbelasting in beweging (veel rennen, onbesuisd spelen, te vroeg in training nemen, trap- of heuvels oplopen) en/of overbelasting door een zwaar lichaamsgewicht (= te veel lichaamsvet) dient daarom te worden voorkomen. U moet dus proberen te voorkomen dat de jonge hond de heupen overbelast door beweging te beperken en overtollig lichaamsgewicht te voorkomen. 

   Zeer slechte heupen met: 

 • zeer slechte aansluiting
 • zeer ondiepe kommen
 • ernstige botnieuwvorming      

Als mijn hond HD heeft wat moet ik dan doen?

 Voor het beantwoorden van deze vraag is het belangrijk of de hond kreupel of niet kreupel is. A: DE HOND IS KREUPEL De hond wordt eerst grondig lichamelijk en röntgenologisch onderzocht. Afhankelijk van de leeftijd, de mate van de klachten, de functie van de hond, eventuele bijkomende skeletafwijkingen en de mogelijkheden van (na-)behandeling door de eigenaar wordt een behandelplan met de eigenaar besproken. Naar aanleiding daarvan wordt de eigenaar één van de volgende therapieën geadviseerd: 

 1. behandeling met medicijnen, waaronder medicijnen die de gewrichtspijn en -ontsteking verminderen.
 2. het verwijderen van een spier in de lies die de pijnlijke heupkop op abnormale wijze in de pijnlijke kom trekt.
 3. het kantelen van de heupkom over de heupkop zodat de aansluiting tussen heupkop en -kom verbetert en dus de klachten verminderen.
 4. een heupprothese ter vervanging van een ernstig vervormde en pijnlijke heupkop en -kom.

  B: DE HOND IS NIET KREUPEL Naar aanleiding van officiële HD opnamen, of een screenend onderzoek kan blijken dat uw hond HD heeft zonder dat de hond hier klachten van vertoont.Op grond van het bericht van de eigenaar en het grondig klinisch (en röntgenologisch) onderzoek kan de toestand van de heupen worden vastgesteld. In overleg met de eigenaar zullen maatregelen genomen worden om klachten te voorkomen, waaronder voederregiem en bewegingsregiem. 


Heupdysplasie onderzoek

Waarom?:

 • Op verzoek van een eigenaar omdat deze vermoedt dat zijn of haar dier last heeft van de heupen en waarbij de dierenarts inderdaad heeft vastgesteld dat heupdysplasie waarschijnlijk is.
 • Op verzoek van de fokker of rasvereniging. Bij bepaalde rassen is er een erfelijke aanleg voor de ontwikkeling van heupdysplasie. Bij deze rassen is het verstandig om vóór het fokken de ouderdieren te screenen op deze afwijking en de jonge dieren te controleren op het optreden van heupdysplasie.

Wat houdt het onderzoek in?

De identiteit van de hond wordt vastgesteld aan de hand van het chipnummer.
Het maken van de röntgenfoto's gebeurt over het algemeen zonder roesje, tenzij de hond erg weerbarstig is. De hond komt op zijn rug in een speciaal hiervoor gemaakte bak te liggen en wordt gepositioneerd, waarna de foto gemaakt kan worden. Sinds 1 mei 2002 wordt er nog maar in één positie een röntgenfoto genomen (HD1 positie).

Hierna wordt de röntgenfoto direct ontwikkeld en eventueel direct overgemaakt indien de heup niet optimaal op de röntgenfoto afgebeeld staat.Ten slotte worden de benodigde formulieren ondertekend en opgestuurd naar de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Amsterdam voor de officiële beoordeling.Tegenwoordig is het mogelijk om de foto's teruggestuurd te krijgen na de beoordeling. Hiervoor worden wel de extra gemaakte kosten bij de eigenaar in rekening gebracht. Wilt u van deze regeling gebruik maken, meldt u dat dan bij het maken van de foto's. 


Is een onderzoek verplicht?

Bij een aantal rassen is het verplicht om de dieren te onderzoeken op heupdysplasie voordat er mee gefokt mag worden. Minimale leeftijd?Voor alle rassen geldt dat ze ouder dan 12 maanden moeten zijn voordat het officiele heupdysplasieonderzoek uitgevoerd mag worden. Dit geldt alleen niet voor de volgende rassen die minimaal 18 maanden oud moeten zijn:

 • Bordeauxdog
 • Bull Mastiff
 • Berghond van de Marennen
 • Duitse Dog
 • Landseer
 • Leonberger
 • Mastiff
 • Mastino Napoletano
 • New Foundlander
 • Pyrenese Berghond
 • Sint Bernhard


Officiële erkenning?

Het heupdysplasie onderzoek zoals uitgevoerd bij de Diergeneeskundige Kliniek Dijkshoorn wordt door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de F.C.I. officieel erkend. De resultaten van de test worden vastgelegd in een officieel onderzoeksrapport "Heupdysplasie".


Ik wil een heupdysplasie onderzoek voor mijn hond.

Wat moet ik doen?

U kunt telefonisch een afspraak maken voor een heupdysplasie onderzoek bij uw hond in onze kliniek. U kunt ons bereiken op nummer 030-6954264.De hond moet de minimale leeftijd hebben die vaststaat voor het betreffende ras voor het onderzoek en gechipt zijn. Neemt u ook de stamboom.U kunt ook een afspraak maken voor een heel nest, mits de dieren gechipt zijn en de minimale leeftijd hebben die vaststaat voor het betreffende ras. Meldt u dan wel om hoeveel dieren het gaat. Graag ook de stambomen meenemen.