Welkom bij Lagotto.nl

Lid worden

Vul het formulier compleet in en verzend deze. Uw aspirant-lidmaatschap gaat in op moment dat het bedrag is voldaan. 

U ontvangt per direct een bevestigingsscherm waarin het over te maken bedrag staat vermeld.

Aanmeldformulier Lidmaatschap