Welkom bij Lagotto.nl

Inteeltcoëfficiënt

Inteelt wil zeggen dat dieren met elkaar verwant zijn. De mate van inteelt wordt uitgedrukt in het inteeltcoëfficiënt (IC). Het inteeltcoëfficiënt  heeft altijd betrekking op de voorouders die de vader en de moeder van een nest gemeenschappelijk hebben, dus we letten ophonden die aan beide zijden van de stamboom voorkomen. In moeilijker bewoordingen: de IC geeft de waarschijnlijkheid (de kans) dat bij een individu de twee exemplaren (één van vader en één van moeder) van een willekeurig genenpaar identiek zijn, omdat ze allebei kopieën zijn van hetzelfde gen van een gemeenschappelijke voorouder. De IC  die bij de dekberichten en op het koopcontract staat vermeldt  is door de LRCN berekend over 5 generaties en is uitgedrukt in %. De inteeltcoëfficiënt zal  natuurlijk nooit het enige criterium zijn bij het fokken. De inteeltcoëfficiënt is een extra afwegingsfactor, net zoals we allemaal al lang proberen rekening te houden met gezondheid, met karaktereigenschappen en met exterieurkenmerken. Die laatste drie zijn van belang voor het nest dat we nu op de wereld zetten. De IC is vooral van belang voor de langere termijn, om de populatie, het ras, een overlevingskans te bieden en  zegt dus niets over de gezondheid van het individuele dier. De commissie Gezondheid & Welzijn monitort de IC van alle gemaakte combinaties zorgvuldig . We bespreken de resultaten van de IC ook ieder jaar weer opnieuw met onze fokkers.  Indien men nog vragen heeft of als men een berekening van een IC wil hebben kan contact opgenomen worden met de commissie Gezondheid en Welzijn.