Puppy infomation

Sorry! Only in dutch.

De Lagotto Romagnolo Club Nederland werkt nauw samen met diverse ras fokkers. Deze fokkers moeten voldoen aan het, door onze vereniging vastgestelde, fokreglement.

Dit reglement geldt als waarborg en heeft als doel om de gewenste eigenschappen van de Lagotto Romagnolo te verbeteren, of in stand te houden. Dit wordt o.a. gedaan door steeds te zoeken naar nieuwe, sterke, bloedlijnen.

Regelmatig zullen wij dekberichten publiceren, en natuurlijk ook het resultaat via de geboorteberichten.

 


Select Your language
 
 Dutch     English   
Active: English