Laatste nieuws

Royement Fokker Van de Vliegende Kiep

Met deze nieuwsflits willen wij jullie op de hoogte stellen dat, wegens frequente inbreuken op het verenigingsfokreglement, Mevrouw Marion van Zijl ,van kennel Van de Vliegende Kiep, conform de statuten en procedures van de vereniging met ingang vanaf 30/06/2016 is geroyeerd als fokker en lid van de Lagotto Romagnolo Club Nederland. 

 

Carine Cattellion

Secretariaat LRCN

Carine Cattelion
11-07-2016


Select Your language
 
 Dutch     English   
Active: Dutch

Wij zijn een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging.