Laatste nieuws

Aandachtspunten voor puppykopers

De tekst m.b.t. pup informatie is aangepast.

Er staan nu enkele duidelijke tips m.b.t. het aanschaffen van een Lagotto pup.

U kunt de informatie via menu-optie pupinfo bereiken. 

Carine Cattelion
05-01-2016


Select Your language
 
 Dutch     English   
Active: Dutch

Wij zijn een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging.