Laatste nieuws

Cataract bij jonge Lagotti's

Beste Lagottoliefhebbers
 

Recentelijk werd bij een jonge Lagotto Cataract vastgesteld en intussen hebben we weet van meerdere gevallen van jonge honden die deze diagnose kregen.

Wereldwijd werd daarom een onderzoek opgezet zodat men gedegen onderzoek kan doen, dit onderzoek kreeg als naam “Project Cataract” en stelt als doel een gentest te ontwikkelen specifiek voor de Lagotto. Dit project is opgestart door de Universiteit van Helsinki en is reeds enkele jaren lopende maar kan, in het belang van het ras, nog steeds alle ondersteuning krijgen die mogelijk is. Momenteel is het onderzoek in handen van de Universiteit van Hannover.

Als rasvereniging willen wij jullie dit uiteraard meedelen én om jullie medewerking vragen.

Lagotto eigenaars die hier graag willen aan meewerken dienen een staaltje bloed van hun hond op te sturen naar

 

Prof. Distl, Director of the Institute
University of Veterinary Medicine Hannover
Institute of Animal Breeding and Genetics

Wie graag meer info wenst kan terecht bij

http://www.greccio.de/pdfs/katarakt_1.pdf
Eva Fauth
Schwanner Str. 28
D-75334 Straubenhardt
E-Mail: juergen.fauth@t-online.de

 

Carine Cattellion
Secretariaat LRCN

Carine Cattelion
09-12-2015


Select Your language
 
 Dutch     English   
Active: Dutch

Wij zijn een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging.