Laatste nieuws

Belangrijke mededeling voor fokkers!

Aanpassing Kynologisch Reglement

Vanaf 1 januari 2016 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG). De 10- en 24 maanden regels komen te vervallen en worden vervangen door een 12 maanden regel. Ook wordt er voortaan gerekend met de geboortedatum van de pups en niet meer met de dekdatum. Deze wijziging is aangenomen op de laatste ALV van Raad met als doel gelijk te lopen met het Besluit houders van dieren. 

Deze wijziging heeft gevolgen voor ons Verenigings Fokreglement. M.i.v. 1 januari 2016 zal artikel 3.6 komen te vervallen.
Het nieuwe artikel 3.5 luidt dan:

"Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten"

 

Als er nog vragen zijn kunt u natuurlijk contact opnemen met de Raad van Beheer of met de Commissie Gezondheid & Welzijn van onze vereniging. 

Nicky van Tol
22-11-2015


Select Your language
 
 Dutch     English   
Active: Dutch

Wij zijn een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging.