Laatste nieuws

Belangrijke mededeling ivm afname DNA stalen:

DNA-AFNAME: ACCREDITATIE-EIS LABORATORIA VERVALT

De eis dat een laboratorium geaccrediteerd moet zijn voor het opstellen van een DNA-profiel komt per 1 juni 2015 te vervallen.
Dit betekent dat de Raad van Beheer vanaf die datum ook DNA-profielen van niet geaccrediteerde laboratoria accepteert. Het profiel moet wel een zogenaamd ISAG 2006 profiel waarbij minimaal 18 markers bepaald zijn (een waarde hebben gegeven).

De Raad van Beheer accepteert derhalve geen profielen die niet voldoen aan de ISAG 2006 eis en profielen met minder dan 18 markers. Als wij de afstamming met het papieren profiel niet kunnen bepalen, kan het zijn dat er alsnog DNA nodig is. In dat geval nemen wij contact met u op.

Voor de verwerking van DNA-monsters die via de Raad van Beheer lopen, blijven wij samenwerken met een geaccrediteerd lab.            

Carine Cattelion
06-06-2015


Select Your language
 
 Dutch     English   
Active: Dutch

Wij zijn een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging.