Lid worden

Vul dit formulier compleet in en verzend deze. Uw aspirant-lidmaatschap gaat in op moment dat het bedrag is voldaan.
U ontvangt per direct een mail waarin het over te maken bedrag staat vermeld.

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP LAGOTTO ROMAGNOLO CLUB NEDERLAND.

   DD/MM/JJJJ   
  
    


meldt zich hierbij aan als lid van de Lagotto Romagnolo Club Nederland (LRCN).
 

Zij/hij geeft hierbij tevens aan het bestuur van de LRCN toestemming om haar/zijn e-maildres voor verenigingsdoeleinden te gebruiken.


Zij / Hij heeft: Lagotti, te weten teef/teven: reu / reuen:
RoepnaamOfficiŽle namen HondNHSB nummer
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-Voor een gezinslid, of gezinsleden, (maakt niet uit hoeveel) betaald u in totaal Ä 6,00
Als gezinslid/gezinsleden worden aangemeld:
NaamGeboortedatum
  
  
  


De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de contributie door de penningmeester is ontvangen. De contributie voor een lid bedraagt Ä 22,50 en voor een gezinslid en/of jeugdlid Ä 6,00 op basis van een kalenderjaar.
U betaalt naar rato, ingaande vanaf de eerste van de komende maand.

Zij/Hij aanvaardt de artikelen zoals beschreven in onze
statuten en Huishoudelijk reglement en het fokreglement.
Ik aanvaard de statuten, het Huishoudelijk reglement en het fokreglement van de club:

CAPTCHA Image
  
Neem de waarde over van de donkere letters.

De contributie dient te worden overgemaakt op:
Postbankrekening nummer: 4224679
t.n.v. Lagotto Romagnolo Club Nederland,
Dodewaard.
IBAN NL96INGB0004224679, BIC INGBNL2A, Banknaam ING BANK N.V.

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP LAGOTTO ROMAGNOLO CLUB NEDERLAND.