Commissie Gezondheid en Welzijn

 
Commissie Gezondheid en Welzijn

Commissielid
EMAIL

 

Dinette Bos-Schrijver
Noordeinde 27
2761 BN Zevenhuizen
(0180) 6310 38
(06) 284 531 67
Commissielid
EMAIL

 

Catja Jackson
Krimkade 2e
2251 KA Voorschoten
+31(0)621 845 577

 

De commissie werkt volgens een vaste taakomschrijving dat u HIER kunt inzien. 

 

 

 


Select Your language
 
 Dutch     English   
Active: Dutch

Wij zijn een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging.